رساندن صدایمان برای آینده‌ای بدون اثرات کربن

میانگین زمان مطالعه: ۹ دقیقه

 

تغییرات اقلیمی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که با آن مواجهیم. ما از همگان – کسب‌وکارها، دولت‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی – دعوت می‌کنیم تا در مهار تغییرات اقلیمی با ما همکاری کنند.

 

رقابت برای دستیابی اقتصاد و جامعه‌ای بدون آلاینده‌های کربن باید با تلاش جمعی صورت بگیرد و کسب‌‌وکارها به‌تنهایی نمی‌توانند فرآیند گذار را با سرعت لازم به سرانجام برسانند. بر همین اساس ما دولت‌ها را به تعیین اهدافی برای به صفر رساندن آلاینده‌ها و همچنین اهداف کوتاه‌مدتی برای کاهش آلاینده‌ها فراخواندیم که این اهداف با معیارهایی مانند سیاست قیمت‌گذاری بر کربن انجام می‌شوند.

رساندن صدایمان برای آینده‌ای بدون اثرات کربن

میانگین زمان مطالعه: ۹ دقیقه

 

تغییرات اقلیمی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که با آن مواجهیم. ما از همگان – کسب‌وکارها، دولت‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی – دعوت می‌کنیم تا در مهار تغییرات اقلیمی با ما همکاری کنند.

 

رقابت برای دستیابی اقتصاد و جامعه‌ای بدون آلاینده‌های کربن باید با تلاش جمعی صورت بگیرد و کسب‌‌وکارها به‌تنهایی نمی‌توانند فرآیند گذار را با سرعت لازم به سرانجام برسانند. بر همین اساس ما دولت‌ها را به تعیین اهدافی برای به صفر رساندن آلاینده‌ها و همچنین اهداف کوتاه‌مدتی برای کاهش آلاینده‌ها فراخواندیم که این اهداف با معیارهایی مانند سیاست قیمت‌گذاری بر کربن انجام می‌شوند.

همراهی کنیم!

به موضوعات مهم محیط اطرافمان، اهمیت دهیم.

بیایید باهم، دنیای بهتری بسازیم.

تمامی برندها

مشهورترین برندها و محصولات را تولید و عرضه می‌کنیم و همواره به‌دنبال کاهش اثرات زیست‌محیطی و افزایش اقدامات مثبت اجتماعی هستیم.

اقدامات ما درباره کویید-۱۹