ما برای دعوت همگان به اقدامات اقلیمی بیشتر در همایش COP26 شرکت می‌کنیم

دهه پیش رو برای اقلیم ما، دهه‌ای سرنوشت‌ساز است. اگر به هدف خود برای محدود کردن افزایش دما به ۵/۱ درجه سانتیگراد پایبند بمانیم، می‌توانیم از رخ دادن یک فاجعه جلوگیری کنیم. اما به‌عنوان جامعه‌ای جهانی، ما در مسیر قرار نگرفته‌ایم. از این رو، ما دولت‌ها و کسب‌وکارها و همگان را به انجام اقدامات لازم و کنش در این راستا فرا می‌خوانیم.

ما برای دعوت همگان به اقدامات اقلیمی بیشتر در همایش COP26 شرکت می‌کنیم ​

دهه پیش رو برای اقلیم ما، دهه‌ای سرنوشت‌ساز است. اگر به هدف خود برای محدود کردن افزایش دما به ۵/۱ درجه سانتیگراد پایبند بمانیم، می‌توانیم از رخ دادن یک فاجعه جلوگیری کنیم. اما به‌عنوان جامعه‌ای جهانی، ما در مسیر قرار نگرفته‌ایم. از این رو، ما دولت‌ها و کسب‌وکارها و همگان را به انجام اقدامات لازم و کنش در این راستا فرا می‌خوانیم.

همراهی کنیم!

به موضوعات مهم محیط اطرافمان، اهمیت دهیم.

بیایید باهم، دنیای بهتری بسازیم.

تمامی برندها

مشهورترین برندها و محصولات را تولید و عرضه می‌کنیم و همواره به‌دنبال کاهش اثرات زیست‌محیطی و افزایش اقدامات مثبت اجتماعی هستیم.

اقدامات ما درباره کویید-۱۹